STÆRK RYG ÅBENT HJERTE, kort dokumentar, 16 min.

Filmen bygger på viden fra forskningsprojektet “Nærvær og empati træning til sundhedsprofessionelle der arbejder med døende”, hvor mindfulness (MBSR) er brugt systematisk af sundhedsprofessionelle på tre udvalgte hospice. Forskningsprojektet er ligesom denne film støttet af Velliv Foreningen.

Læs mere her

ÉPOCHÈ, en etnografisk film, 58 min.

Persona film har i samarbejde med Mind & Life Europe produceret en film om Épochè, et begreb der undersøges i en videnskabelig workshop gennem meditationspraksis og mikrofænomenologisk interview metode. I filmen er der interview med Claire Petitmengin.

© 2019, Mind & Life Europe og Persona Film

Læs mere her

Online mindfulness kursus

persona film har i samarbejde med overlæge og mindfulnessforsker Lone Overby Fjorback, Aarhus Universitet produceret et online kursus i Mindfulness Baseret Stress Reduktion – ONLINE MBSR. MBSR er et interventionsprogram udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, i USA. Det er et videnskabeligt dokumenteret og virkningsfuldt program, der anvender intensiv træning i mindfulness til forbedring af helbred og livskvalitet, herunder effektiv håndtering af symptomer på stress, angst og depression hos syge og raske personer.

Du har nu mulighed for at modtage undervisning i dette evidensbaserede program lige når det passer dig. Du starter kurset når du vil og hvor du vil og du har altid mulighed for at vende tilbage til kursus-indholdet igen og igen. ONLINE MBSR program følges over 9 uger og består af 9 sessioner. Der er i hver session undervisning i teorien bag, mindfulness-øvelser bestående af siddende meditationer, kropsskanninger, gående meditation og yoga, respons på træningen og skemaer du selv skal udfylde undervejs i kurset. Og så får du i hver session kloge ord fra Jon Kabat-Zinn.

Se mere her

lone-overby-fjorback-foto-mew-dk

DESCENDING WITH ANGELS

Islamic exorcism or psychotropic medication? “Descending with Angels” is a feature-length etnographic documentary exploring two highly different solutions to the same problem: namely Danish Muslims who are possessed by invisible spirits, called jinn.

 

film_review

Se alle film her

Mette Bahnsen

Står for den daglige drift af persona film og jeg har siden 2001 produceret dokumentar- og undervisningsfilm. Jeg laver film om emner der optager mig og som jeg synes er vigtigt at formidle viden om, eksempelvis: mental sundhed og mindfulness, børns sprogudvikling og psykoedukation. Jeg står for ideudvikling, fundraising, tilrettelæggelse, optagelser, redigering – ja stort set det hele. Altid i samarbejde med førende forskere og eksperter på området.

Læs mere her

Christian Suhr

Er antropolog og filminstruktør. Jeg er ansat som adjunkt ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og er forfatter til den kommende film-monografi “Descending with Angels” om islamisk eksorcisme og dansk psykiatri, baseret på 18 måneders feltarbejde med muslimske patienter, eksorcister og psykiatere i Danmark. Særligt for mine filmprojekter er, at jeg i vid udstrækning anvender film som metode til at komme tæt på menneskelig erfaring. Film kan bringe os tæt på menneskelige følelser og sansning på måder, der er næsten umulige i det traditionelle akademiske sprog

Læs mere her