persona film producerer undervisningsfilm, etnografiske dokumentarfilm og online kurser. Vi stræber efter at gå tæt på den menneskelige erfaring og vise både styrke, skrøbelighed og medmenneskelighed.

UNDERVISNINGSFILM

Vores undervisningsfilm undersøger måder at tackle udfordringer og tager altid udgangspunkt i den nyeste viden og forskning. Visuel formidling erenstærk kommunikationsform. Vi sætter os grundigt ind i det område vi behandler og hjælper med at få det gode budskab formidlet gennem lyd og billede. Altid med respekt og indføling for de mennesker vi skildrer og altid i tæt samarbejde med fagpersoner: forskere, lærere, pædagoger, psykologer, læger osv.

Vores produktioner kan være med til at sætte gang i en proces, starte ny praksis, skabe debat og give indsigt. Mette Bahnsen er ansvarlig for produktionen af persona films undervisningsfilm.

ETNOGRAFISK FILM

Etnografiske film er for et lille nørdet publikum. Det handler kort sagt om at bruge filmmediet som et akademisk sprog til at beskrive, analysere, intervenere og generere ny viden om menneskelivet. Film kan bringe os tæt på den menneskelige erfaring på måder, der er næsten umulige i almindelige akademiske artikler.

Etnografiske film er samtidig en platform for dialog mellem forskere og de mennesker, der studeres, som altid er med-skabere af det analytiske produkt. Da filmisk analyse starter i det øjeblik man tænder kameraet, giver film et unikt indblik i selve skabelsen af antropologisk viden. Christian Suhr er ansvarlig for produktionen af persona films etnografiske film.

ONLINE KURSER

persona film leverer web-baserede online kurser med vedkommende digitalt indhold i høj kvalitet, der kan omsættes i praksis og skabe forandringer. Altid i samarbejde med førende forskere og fagfolk. Vores mission og vision er at gøre viden lettilgængelig i en fleksibel form, der kan hjælpe den online kursist med at erhverve nye færdigheder. Online læring har mange muligheder og fordele. Du kan selv strukturere din træning, og det er tidsbesparende, at du ikke fysisk skal møde op.

I en travl hverdag kan det netop gøreforskellen. I stedet for at vente til“det rette tidspunkt, når der er mere overskud”, eller til et kursus udbydes, som passer til dit skema, og hvor du bor, kan du her komme i gang med det samme. Du har altid mulighed for at vende tilbage til indholdet, og du kan tage kurset igen efter et par år eller efter behov. Prisen er er ofte under en fjerdedel af, hvad et traditionelt kursus koster. Mette Bahnsen er ansvarlig for produktionen af persona films online kurser.