STYR PÅ DET HELE - om unge, stress og mental sundhed

Ungdommen har aldrig været mere stresset i følge medierne, forskellige undersøgelser og forskning. Vi har skabt et samfund og en kultur, hvor ungdommen har blikket stift rettet mod fremtiden og det er med til at skabe en masse stress.

Filmen “Styr på det hele” handler om unge, stress og hvordan du forbedrer din mentale sundhed. Vi møder en gruppe unge mennesker i alderen 15-20 år, der er på et 8 ugers mindfulness kursus hos Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitet. Deres underviser overlæge Lone Overby Fjorback er Danmarks førende mindfulnessforsker og har praktiseret yoga og meditation i 30 år.

Hvis du ser filmen bliver du klogere på, hvad helt almindelig hverdagsstress gør ved dig. Hvad er stress egentlig er og hvordan vi skal forstå det. Hvordan hjernen og dine tanker virker. Børnepsykiater og hjerneforsker Daniel Siegel, der har skrevet bogen “Brainstorm” beskriver i filmen udviklingen i teenage-hjerner. Han siger bl.a. at man i ungdomsårene kan gøre hjernen stærkere ved at lave mindfulness.

Som ung har din hjerne et stort potentiale og træning af din mentale sundhed er en god færdighed at opdyrke i netop den periode af dit liv. Det er også år hvor der sker en masse forandringer og der stilles en masse krav. Derfor er det sundt for krop, sind og hjerte at øve sig i at være tilstede i nuet og i øjeblikke give slip på forsøget på at have styr på det hele.

“Styr på det hele” er produceret af Mette Bahnsen, Persona Film 2017, med støtte fra Undervisningsministeriet. Tilrettelæggelse: Mette Bahnsen og Michael Staal Dinesen. Musik: Asger Suhr.

MINDFUL MEDICIN

Omfattende forskning viser, at mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR) er en effektiv metode over for symptomer på stress, angst og depression – blandt syge såvel som raske. Mange oplever desuden, at metoden fører til forbedret livskvalitet og velvære. ”Mindful Medicin” følger et MBSR hold over otte uger. Deltagerne på holdet har forskellige baggrunde og årsager til at deltage. Vi følger især tre deltagere – Rikke, Marlene og David. Rikke har BDS – bodily distress syndrome og døjer især med træthed og depressioner. Marlene har stress samt migræne og David vil gerne hvile mere i sig selv. I løbet af kurset opdager de tre deltagere nye sider af sig selv og vi får et indblik i at meditation er hårdt arbejde – og nogle gange kan være frustrerende. Men også at metoden åbner en måske skjult vej ind i fællesskab, samhørighed med andre og en mulighed for at rumme modstridende følelser.

Lone Fjorback er underviser på forløbet. Hun er overlæge på Århus Universitetshospital, driver forskning og behandling i mindfulness, og er leder af uddannelse ved Dansk Center for Mindfulness på Århus Universitetshospital. I filmen er der interview med grundlægger af MBSR-programmet og professor i medicin Jon Kabat-Zinn samt hjerneforsker og grundlægger af Center for Investigating Healthy Minds, Richard Davidson.

Biliteracy i børnehaven

Filmen viser, hvordan man i den integrerede institution Tumlehøjen i Aarhus Vest arbejder med at integrere opmærksomhed på skrift på flere sprog i hverdagens pædagogiske praksis.Arbejdet med biliteracy kan bidrage til udviklingen af metalingvistisk opmærksomhed hos alle børn uanset sproglig baggrund, og det har afgørende betydning for børnenes generelle sprogudvikling og for deres læse- og skrivetilegnelse.Filmen henvender sig til kommende og nuværende pædagoger, pædagogiske ledere og forældre til børnehavebørn – og alle andre med interesse for sprogpædagogik og sprogtilegnelse.Filmen er produceret af Persona Film for VIA University College i samarbejde med Aarhus Kommune og med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.
Tilrettelæggelse: Mette Bahnsen og Jens Haaning, Persona Film og Kitte Søndergaard Kristensen, VIA University College

HEALTHY HABITS OF MIND – SUNDE VANER FOR SINDET

Filmen er optaget i en børnehaveklasse i Berkeley, USA, hvor klasselærer Renee Harris, har integreret mindfulness i klassen. Vi følger børnene når de lytter, spiser og bevæger sig med fuld opmærksomhed. Børnene er rigtig gode til at fordybe sig i øvelserne og et af resultaterne af at børnene træner mindfulness som en fast del af undervisningen, er at de har nemmere ved at fastholde fokus på opgaver. Førende hjerneforsker Richard Davidson forklarer i filmen at glæde og velvære skal ses som en evne, der kan trænes og opøves. Det er godt at starte tidligt i livet og det kan forebygge problemer f.eks. i puberteten. I filmen bliver Megan Cowan, der er direktør for Mindful Schools i Californien, interviewet om hvordan mindfulness formidles til børn. Det er afgørende, at man som voksen har erfaring med at ”tune” sig ind på nuet, når man beder børn om at gøre det.

ARBEJDE MED NÆRVÆR I BØRNEHAVEN

I filmen følger vi de børn i Børnehuset Heimdal i Ringsted, der skal i skole til næste år. Pædagogerne har de sidste tre år arbejdet struktureret med nærvær, langsomhed og ro. Det skaber rammer der inviterer til fordybelse hos både børn og voksne. Børnene får i løbet af dagen pauser, hvor de eksempelvis laver åndedrætsøvelser eller bringer nærvær ind i forhold til kunstnerisk arbejde. Pædagogerne kan især mærke på drengegruppen, at det hjælper dem til at falde ned igen efter de eksempelvis har haft en ”vild” leg. Nærvær og fordybelse kommer ikke af sig selv i en institution, der kræver bevidst arbejde fra pædagogernes side.

Igangværende projekt

Descending With Angels

Filmen ’Descending with Angels’ skildrer danske muslimers opfattelser af sygdom og helbredelse. Især undersøger jeg den kategori af sygdomme, vi i en vestlig kontekst ofte beskriver med diagnoser såsom depression, angst, stress, skizofreni etc. Flere af disse sygdomme opfattes i en islamisk kontekst som guddommelige prøvelser.
Ofte kan sygdommen skyldes angreb fra onde ånder eller magi. Kilden til helbredelse søges i religionen gennem læsning af Koran vers, eksorcisme, indtagelse af helligt vand, eller udtagelse af beskidt blod. Jeg undersøger, hvordan sådanne sygdoms- og helbredelsesforløb erfares af muslimske healere og patienter. Som en del af mit projekt kigger jeg også på. hvordan muslimske patienter møder det danske behandlingssystem i psykiatrien. Her mødes forskellige tolkninger af de samme symptomer, hvilket giver anledning til interessante diskussioner om mulige behandlingsformer.

‘Descending with Angels’ er produceret som en del af en PhD-afhandling, baseret på 18 måneders feltarbejde blandt muslimer i Danmark. I min forskning anvender jeg film som et redskab til at komme helt tæt på menneskelig erfaring. Film kan bringe os tæt på menneskelige følelser og sansninger på måder, der er næsten umulige i det traditionelle akademiske sprog. Min afhandling består derfor af en kombination af skriftligt og filmisk materiale, hvor jeg forsøger at udnytte kvaliteterne i begge udtryksformer.
Overordnet handler mit projekt om, hvordan mennesket møder det ukendte og det usynlige. Lidelse er i sin essens usynlig og irreducibel. I et helbredelsesforløb er det imidlertid afgørende, at lidelse gives form, så man kan handle på den. Filmproduktion handler på mange måder også om at formgive det usynlige. I mit arbejde er jeg især optaget af, hvordan filmsproget og montagen kan bruges kreativt til at give en fornemmelse for det usynlige.

 • American Academy of Religion – Screening at the Annual Meeting (San Diego, November 2014)
 • Athens Ethnographic Film Festival (November 2014)
 • Munich International Ethnographic Film Festival (November 2014)
 • Sardinia International Ethnographic Film Festival (Nuoro, Italy, September 2014)
 • Göttingen International Ethnographic Film Festival (May 2014)
 • Beeld voor Beeld (Amsterdam, Dec 2013)
 • CPH:DOX (Copenhagen, Nov. 2013)
 • NAFA Film Festival (Bilbao, October 2013)
 • RAI International Ethnographic Film Festival (Edinburgh, June 2013)

Øvrige visninger

 • University of California, Berkeley, USA
 • University of California, Santa Cruz, USA
 • University of Southern California, Los Angeles, USA
 • University of Manchester, UK
 • University of Heidelberg, Germany
 • Freie Universität Berlin, Germany
 • KU Leuven, Belgium
 • Atlas Stad Antwerpen, Free Hands, Belgium
 • James Cook University, Cairns, Australia
 • University of Copenhagen
 • Aarhus University, Denmark
 • Anatomisk Teater in Oslo, Norway
 • A number of psychiatric hospitals and cultural centers in Europe

Unity through culture

Af Christian Suhr and Ton Otto
58 min, 2011
“The Intangible Culture Film Prize” + “Richard Werbner Award for Visual Ethnography”, RAI International Festival of Ethnographic Film, London 2011
I ”Unity through Culture” (2011) forsøger beboerne på Baluan Island i Papua Ny Guinea at genoplive den lokale kultur, som de mener er blevet ødelagt af kristne missionærer.
De arrangerer en stor kulturfestival som resulterer i en lang række problemer, da andre øboere ikke mener man kan genoplive øens kultur med en festival. Traditionelle ledere mener faktisk, at Baluan aldrig har haft en kultur. “Kultur” kommer også fra den hvide mand, og “kultur” truer med at ødelægge øens gamle traditioner, siger de.
“…the various disputes that come forth during the film will provide an excellent teaching tool and springboard for myriad discussions associated with issues involving kastom, tradition, change, authenticity, performance, identity, cultural politics, exchange, and the impact of the West on traditional societies.”  —Karen Stevenson, American Anthropologist, September 2012
Filmen distribueres af Documentary Educational Resources (DER, Watertown, USA) og the Royal Anthropological Institute (London, UK).

Læs artikel om filmen
Artikel

 

Filmpriser og filmfestival

 • The Archaeology Channel International Film Festival, USA, 2014
 • Freiburger Film Forum, Germany, 2013
 • Kratovo Ethnographic Film Festival, Macedonia, 2013
 • European Association for Social Anthropologists Biennial Meeting, EASA, Paris, 2012
 • Anthropology in the World, Royal Anthropological Institute/British Museum Centre for Anthropology, London, 2012
 • The Intangible Culture Film Prize, RAI International Festival of Ethnographic Film, London, 2011
 • The Richard Werbner Award for Visual Ethnography, RAI International Festival of Ethnographic Film, London, 2011
 • Taiwan International Ethnographic Film Festival, Taipei, 2011
 • Society for Visual Anthropology Festival, AAA Meeting, Montreal, 2011
 • Hawaii International Film Festival HIFF, Honolulu, 2011
 • The International Festival for Ethnological Film, Belgrade, 2011
 • VISCULT – Festival of Visual Culture, Finland, 2011
 • Days of Ethnographic Cinema, Moscow, 2011
 • The NAFA Festival, St Andrews, 2011
 • IUAES/AAS/ASAANZ Conference 2011 Perth, 2011
 • Broadcast, Taiwan Indigenous TV, Taipei, 2011

Ngat is Dead

Af Christian Suhr and Ton Otto co-directed by Steffen Dalsgaard
59 min, 2009
“Prix du Patrimoine Culturel Immatériel”, Jean Rouch International Film Festival, Paris, 2008
”Ngat is dead” fortæller historien om, hvordan antropologen Ton Otto rejser til den lille ø Baluan i Papua Ny Guinea for at udføre en række ritualer til ære for hans afdøde adoptiv far. Ton’s dobbelte rolle som forsker og som medlem af en lokal klan bliver dermed sat på en række prøver, hvorigennem vi får et indblik i hvordan antropologisk viden bliver til i tæt samspil med de mennesker, der studeres.

Distribution

DER
RAI

Filmpriser og filmfestival

 • Freiburger Film Forum, Germany, 2009
 • Royal Anthropological Institute International Festival of Ethnographic Film, Leeds, England, 2009
 • “Prix du Patrimoine Culturel Immatériel”, Jean Rouch International Film Festival, Paris, 2008
 • Beeld voor Beeld, Bogotá, Colombia, 2008
 • DIEFF, Delhi International Ethnographic Film Festival, Delhi, India, 2008
 • 13th Mostra Internacional do Filme Etnográfico, Brazil, 2008
 • IV Moscow International Visual Anthropology Festival, Russia, 2008
 • VISCULT 2008: The Festival of Visual Culture, Finland, 2008
 • SIEFF, Sardinia International Ethnographic Film Festival, Nuoro, Italy, 2008
 • XXII Pärnu International Film Festival, Estonia, 2008
 • Beeld voor Beeld, Amsterdam, 2008
 • Days of Ethnographic Film, Ljubljana, Slovenia, 2008
 • Worldfilm: Tartu Festival of Visual Culture, Estonia, 2008
 • BILAN, Jean Rouch International Film Festival, Paris, 2008
 • The International Ethnographic Film Festival of Quebec, Canada, 2008
 • XVI International Festival of Ethnological Film in Belgrade, Serbia, 2007
 • TIEFF, Taiwan International Ethnographic Film Festival, Taipei, Taiwan, 2007
 • NAFA, Nordic Anthropological Film Festival in Trondheim, Norway, 2007

ONLINE MBSR

Dette online kursus er et komplet Mindfulness Baseret Stress Reduktions kursus, ved overlæge Lone Overby Fjorback, på i alt ni uger. ONLINE MBSR består af otte sessioner af halvanden til to timers varighed og en fordybelses-session på 6 timer. Hver session indeholder en række punkter, der er overskueligt sat op, bestående af videoklip, tekst og lydklip, som du følger punkt for punkt.

MSBR FOR UNGE

Online kursus i MBSR for unge med stress med Lone Overby Fjorback og Dr. Dan Siegel.

Want a Camel, Yes?

Af Christian Suhr and Mette Bahnsen
36 min, 2004
Dokumentarfilm produceret med støtte fra Danida. Vist på Århus Filmfestival, 2004. Turisterne er strømmet til Egyptens pyramider i mere end 150 år. I dag lever mere end 10.000 mennesker af turismen ved pyramiderne. Og kampen om turisternes penge er hård. Filmen skildrer mødet mellem turister og kameldrivere. For turisterne er pyramiderne en oplevelse.
For kameldriverne er de en arbejdsplads. I filmen følger vi tre hold turister under deres besøg. Distribution: persona film Læs artiklen: ’He wants to kiss you, madame! Om hvordan kameldrivere sælger kamelture til turister ved pyramiderne i Giza’ (Jordens Folk 4:2006)
Læs vedlagte PDF “He wants to kiss you, Madame!” Om hvordan kameldrivere sælger kamelture til turister ved pyramiderne i Giza

Jutta Ravn, 2000

En kort dokumentarfilm produceret af Lise Otte, Gitte Hvid, Henrik Holch, Kirsten Sørensen og Mette Bahnsen på Aarhus Universitet. Med udgangspunkt i Jutta Ravns personlighed er filmen et optimistisk portræt af den 75-årige land-kone. Siden hendes forældre døde har hun boet alene på familiegården.
Filmen viser Juttas hverdagsliv sammen med hunden Rita og hendes problemer med at starte den gamle Ferguson traktor. Bl.a. Vist på Odense Filmfestival, DR2, TV-Syd. Læs artiklen Artikel

Den sproglige dimension i alle fag, 2011

En undervisningsfilm om andetsprogsdidaktik i folkeskolen. Filmen består af 6 kapitler fra forskellige fag, hvor lærere på Sølystskolen i Silkeborg integrerer sprogundervisningen i fagene. Filmen er produceret med støttet fra Undervisningsministeriet og Lærerstandens Brandforsikring i samarbejde med Filmkompagniet og VIA University College.

Om bipolar lidelse til psykoedukation, 2010

Fire forskellige historier om at leve med bipolar lidelse, både som patient og pårørende. Interviews udført af Krista Nielsen Straarup, Klinik for Mani og Depression, Aarhus Universitetshospital, Risskov.

Gyldne øjeblikke i børnehaven – om ICDP i praksis, 2009

Gyldne øjeblikke er øjeblikke med en særlig god kontakt, hvor barnet føler sig anerkendt og mærker, at det er værd at holde af. Det børn har brug for er i sin essens en god kvalitet i samspillet med voksne. Forskning viser, at vi slet ikke er så anerkendende i samspillet med børn, som vi selv tror.

ICDP er enestående, fordi man her får otte konkrete bud på hvad godt samspil er. Gennem video feedback trænes de otte samspilstemaer og pædagogen bliver mere bevidst om at gøre det, der er godt for børnene. Video feedback er fantastiske vigtig, for først når man ser barnets reaktioner i langsom gengivelse, kan man se hvad der egentlig sker i relationen. persona film har stået for co-tilrettelæggelse samt redigering.

Hvad skal vi med idræt i skolen?, 2009

Idræt er meget mere end motion. Det er et dannelsesfag på niveau med andre fag i folkeskolen. Undervisningen skal være alsidig og give eleverne viden, oplevelser, erfaringer og refleksioner. persona film har stået for redigering og co-tilrettelæggelse.

Åbenhed gør stærk – om skizofreni i familien, 2008

”Denne dokumentarfilm præsenterer to unge, Helle og Emil, der har fået stillet diagnosen skizofreni. De fortæller selv om, hvordan det har været at blive psykotisk, at få stillet diagnosen, at gå i behandling og leve med sygdommen, og familien fortæller, hvordan det har været for dem. Disse personlige bidrag gør et stærkt indtryk…” (uddrag fra anmeldelse i Ugeskrift for læger, 2008;170(34):2589. Filmen kan købes for 100 kr. hos Psykinfo, Risskov. persona film har stået for tilrettelæggelse og redigering.

Læs anmeldelse her:

Anmeldelse

aabenhed

Rend og hop med jeres krop – om bevægelsespolitik i folkeskolen, 2008.

Tre film på 20 min. til hver sin målgruppe: En til lærere, en til forældre og en til elever. Alle skal nemlig være med, når skolen skal udvikle en bevægelsespolitik. Hver version af filmen slutter med tre spørgsmål, der lægger op til en fælles debat.
Filmen viser masser af konkrete eksempler på bevægelse og giver inspiration til hvordan vi kan få en sundere skoledag. Hjerneforsker Kjeld Fredens fortæller, hvorfor det er vigtigt at få kroppen med. persona film har stået for redigering og co-tilrettelæggelse. stillbillede

rend-og-hop